Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Computational modelling in hydraulic and coastal engineering
Tác giả:
Christopher G. Koutitas, Panagiotis D. Scarlatos
Nhà xuất bản:
CRC Press
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03616 - Computational modelling in hydraulic and coastal engineering-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ