Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)
Tác giả:
Đỗ Ngọc Hiển
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Công ty vận tải biển Đông
Tác giả phụ:
Trần Thị Giáng Hương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ