Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
Tác giả:
Nguyễn Thanh Tùng
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Cảng Hải Phòng
Tác giả phụ:
Trần Thị Giáng Hương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ