Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại khu công nghiệp Đình Vũ
Tác giả:
Đoàn Ngọc Tú
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Bãi chứa
Tác giả phụ:
Trần Thị Giáng Hương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại khu công nghiệp Đình Vũ 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ