Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Giáo trình Lý thuyết đàn hồi
Tác giả:
Trương Tích Thiện
Nhà xuất bản:
Khoa học và Kỹ thuật
Chủ đề:
Cơ khí
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. truong tich thien 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ