Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978. INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW Convention and Code
Tác giả:
Bùi Thiên Thu, Nguyễn Viết Thành, Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
NXB. Hàng hải
Chủ đề:
Công ước
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. STCW_ban dich 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ