Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy
Tác giả:
Phạm Thị Thanh
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Chống nghiêng
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02124 - Phạm Thị Thanh-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ