Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển giám sát công đoạn đóng bao và xuất sản phẩm của dây chuyền sản xuất xi măng
Tác giả:
Vũ Thu Huyền
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Chương trình điều khiển
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02125 - Vũ Thu Huyền-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ