Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển mờ cho động cơ điện một chiều
Tác giả:
Nguyễn Thị Hồng Ngân
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Động cơ điện một chiều
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02130 - Nguyễn Thị Hồng Ngân-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ