Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch Tuynel
Tác giả:
Lai Xuân Bình
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Dây chuyền sản xuất
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02132 - Lai Xuân Bình-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ