Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu điều khiển mờ cho chuyển động của robot hai bậc tự do
Tác giả:
Nguyễn Huy Đạt
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Điều khiển mờ
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02133 - Nguyễn Huy Đạt-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ