Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu xây dựng mô hình dây chuyền tự động cấp phôi và gia công tạo ren
Tác giả:
Trịnh Doãn Hạnh
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Gia công lỗ ren
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02134 - Trịnh Doãn Hạnh-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ