Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướ tại ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
Tác giả:
Lê Văn Dũng
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Dự án đầu tư
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLA 02184 - Lê Văn Dũng-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ