Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu định hướng đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề tại trường CĐN VMU giai đoạn 2016-2020
Tác giả:
Khiếu Hữu Triển
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Đào tạo nghề
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Nghien cuu dinh huong day manh hoat dong dao tao nghe tai truong CDN VMU giai doan 2016-2020-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ