Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Tác giả:
Nguyễn Hoàng Yến
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Đô thị sinh thái
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Nghien cuu xay dung cac tieu chi danh gia do thi sinh thai phu hop voi dieu kien Viet Nam-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ