Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ đề:
Hội thảo
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Hoi thao quoc te-10p(1) 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ