Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PD/VV 00533-36 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 1
Tác giả:
Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản:
Giao thông vận tải
Chủ đề:
Hệ thống động lực tàu thuỷ
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Hoi va dap khai thac HDL T1 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ