Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
A first cource in mathematical modeling
Tác giả:
Frank R. Giordano
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Mô hình
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. A first course in mathematical modeling 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ