Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Hydrodynamics of ship propellers
Tác giả:
John P. Breslin
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
chân vịt
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Hydrodynamics of ship propellers 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ