Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
An engineering approach to optimal control and estimation theory
Tác giả:
George M. Siouris
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Lý thuyết điều khiển dự trữ
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Optimal_Control-Estimation_Theory 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ