Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Management information systems: Managing information technology in the E-business enterprise
Tác giả:
Jame S.A. OBrien
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Thương mại điện tử
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Management Information Systems 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ