Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ebook 6 bộ đề luyện thi IELTS - IELTS practice tests: Phần 2
Từ khóa/ Chủ đề: 6 bộ đề luyện thi Ielts
Bộ đề luyện thi Ielts
Luyện thi Ielts
Luyện thi Ielts practice tests
Luyện thi tiếng anh
Ôn tập tiếng anh
Tóm tắt: 6 bộ đề luyện thi IELTS" giúp người đọc biết các yêu cầu của bài thi IELTS, cung cấp thông tin chi tiết về dạng thức của bài thi và giúp người học phát triển các kỹ năng thi cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách ngay sau đây.
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: tr.119
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: