Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Đỗ Thị Hà Thương
Từ khóa/ Chủ đề: Vốn đầu tư
Kinh tế biển
Huy động vốn
Tóm tắt: Thực trạng và giải pháp huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa
Người biên mục: NVD
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng
Người hướng dẫn: Vũ Thị Bạch Tuyết
Nguyễn Thị Bất
Năm bảo vệ: 2016
Số trang: 170 tr.
Nơi bảo vệ: Học viện Tài chính
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/04/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: