Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Calculus and its Applications
Tác giả: M. Bittinger, et al.,
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Toàn cầu hóa
Nhà xuất bản: Pearson
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 729p.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/08/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: