Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 00291-92 - Lý thuyết thiết kế tàu thuỷ
Tác giả: Phạm Tiến Tỉnh chủ biên; Lê Hồng Bang, Hoàng Văn Oanh
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu thủy
Thiết kế tàu
Kỹ thuật đóng tàu
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về lý thuyết thiết kế tàu một thân có lượng chiếm nước. Các tàu nhiều thân và những tàu hoạt động theo nguyên lý động lực học mới sẽ không được nghiên cứu ở đây song lý thuyết chung của môn học cũng cho cơ sở để thiết kế cả những tàu như vậy
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2006
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 211tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.82
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: