Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu phương pháp tự động hóa thiết kế tham biến kết cấu ụ nổi bằng thép theo yêu cầu độ bền và độ ổn định khi uốn ngang toàn bộ
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: Phương pháp tự động hóa
Tham biến kết cấu
Ụ nổi
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 623.82
Người hướng dẫn: Lê Minh Thụ
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 68 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
Người hướng dẫn: Lê Minh Thụ
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: