Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu dầu chạy biển có trọng tải dưới 80000 tấn
Tác giả: Nguyễn Văn Dương
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu dầu
Tàu dưới 80.000 tấn
Thông số chủ yếu
Tối ưu hóa
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 623.82
Người hướng dẫn: Trần Ngọc Tú
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 85 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
Người hướng dẫn: Trần Ngọc Tú
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: