Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Introduction to statistics through resampling methods and microsoft office excel
Tác giả: Phillip I. Good
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: INTENDED FOR CLASS USE OR SELF-STUDY, this text aspires to introduce statistical methodology to a wide audience, simply and intuitively, through resampling from the data at hand. The resampling methods—permutations and the bootstrap—are easy to learn and easy to apply. They require no mathematics beyond introductory high-school algebra, yet are applicable in an exceptionally broad range of subject areas.
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 231 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: