Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Professional Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Tác giả: Woodrow W. Windischman, Bryan Phillips, Asif Rehmani
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng Microsoft Office
Microsoft Office
Microsoft SharePoint
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 517 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: