Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Statistical Analysis with Excel For Dummies, 2nd Edition
Tác giả: Joseph Schumller
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: What do you need to calculate? Manufacturing output? A curve for test scores? Sports stats? You and Excel can do it, and this non-intimidating guide shows you how. It demystifies the different types of statistics, how Excel functions and formulas work, the meaning of means and medians, how to interpret your figures, and more - in plain English.
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 480 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: