Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ nghiền sơn
Hệ thống điều khiển
Tóm tắt: Phân tích quá trình công nghệ (QTCN) sản xuất sơn. Thiết kế mạch động lực và điều khiển của một máy nghiền sử dụng PLC S7-300. Viết chương trình điều khiển QTCN nghiền dùng PLC S7-300.
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Trần Anh Dũng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 80 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Trần Anh Dũng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: