Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu triển khai công nghệ cáp quang GPON tại FPT Telecom Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Đức Anh
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ cáp quang GPON
FPT TELECOM Hải Phòng
Tóm tắt: Tổng quan về mạng quang thụ động. Công nghệ quang thụ động. Triển khai GPON tại FPT TELECOM Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
Người hướng dẫn: Trần Xuân Việt
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 65 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Người hướng dẫn: Trần Xuân Việt
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: