Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướ tại ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
Tác giả: Lê Văn Dũng
Từ khóa/ Chủ đề: Dự án đầu tư
Ngân sách nhà nước
Quản lý
Xây dựng công trình nông nghiệp
Tóm tắt: Một số khái niệm, lý luận chung về đầu tư, đầu tư công và dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước. Thực trạng về đầu tư và chất lượng dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Lê Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 47 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Lê Văn Dũng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: