Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Australian symposium on small ships at the university of New South Wales 4/5 november 1975
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu cỡ nhỏ
Ôtxâylia
Hội thảo khoa học
Tóm tắt: Role of samll ships in the Australlian scence. Financial basis for a small ship industry in Australia. The design of small ships their machinery and equipment. The building of small ships in Australlia.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1975
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 112 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: