Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 14 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03652 - Engineering mechanics dynamics
      SDH/LT 03652 - Engineering mechanics dynamics

Tác giả: R. C. Hibbeler
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 40.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03687-88 - Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery
      SDH/LT 03687-88 - Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery

Tác giả: S.L. Dixon, C.A. Hall
Nhà xuất bản: Amsterdam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đất. Tập 1
      Cơ học đất. Tập 1

Tác giả: R.Whitlow
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.48 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 2
      Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.47 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 1
      Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 1

Tác giả: Võ Trọng Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 2
      Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 1
      Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fluid mechanics and the environment: dynamical approaches
      Fluid mechanics and the environment: dynamical approaches

Tác giả: John.L Lumley
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: Dynamics
      Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: Dynamics

Tác giả: William E. Clausen
Amos Gilat
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fracture mechanics: Seventeenth volume
      Fracture mechanics: Seventeenth volume

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Applied mechanics
      Applied mechanics

Tác giả: J. Hannah
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.90 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vector mechanics for engineers
      Vector mechanics for engineers

Tác giả: Ferdinand P. Beer
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering mechanics: Dynamics
      Engineering mechanics: Dynamics

Tác giả: M.S. Palanichamy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hydraulic Fluids
      Hydraulic Fluids

Tác giả: Peter Hodges
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: