Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Principles of Marketing
      Principles of Marketing

Tác giả: Philip Cotler
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to marketing theory and practice
      Introduction to marketing theory and practice

Tác giả: Arian Palmer
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Contemporary: Advertising
      Contemporary: Advertising

Tác giả: William F. Arens
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internet marketing: readings and online resources
      Internet marketing: readings and online resources

Tác giả: Paul Richardson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
S.U.R.E - fire direct response marketing: generating business - to - business sales leads for bottom - line success
      S.U.R.E - fire direct response marketing: generating business - to - business sales leads for bottom - line success

Tác giả: Russell M. Kern
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internet business models and strategies: text and cases
      Internet business models and strategies: text and cases

Tác giả: Allan Afuah
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing management strategies and programs
      Marketing management strategies and programs

Tác giả: Joseph P. Guiltinan
Thomas J. Madden
Gordon W. Paul
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải giai đoạn 2015-2020
      Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Nguyễn Quang Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 490.93 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp hoàn thiện công tác Marketing của công ty cổ phần cảng Nam Hải
      Một số biện pháp hoàn thiện công tác Marketing của công ty cổ phần cảng Nam Hải

Tác giả: Phạm Lê Thu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 369.48 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: