Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Introduction to marketing theory and practice
      Introduction to marketing theory and practice

Tác giả: Arian Palmer
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Contemporary: Advertising
      Contemporary: Advertising

Tác giả: William F. Arens
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internet marketing: readings and online resources
      Internet marketing: readings and online resources

Tác giả: Paul Richardson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
S.U.R.E - fire direct response marketing: generating business - to - business sales leads for bottom - line success
      S.U.R.E - fire direct response marketing: generating business - to - business sales leads for bottom - line success

Tác giả: Russell M. Kern
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: