Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 1 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value
      M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value

Tác giả: Robert J. Borghese
Paul F. Bourgese
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: