Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Global development finance building coalitions for effective development finance
      Global development finance building coalitions for effective development finance

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value
      M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value

Tác giả: Robert J. Borghese
Paul F. Bourgese
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: