Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Applied international economics
      Applied international economics

Tác giả: W. Charles Sawwer
Nhà xuất bản: Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 52.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International economics
      International economics

Tác giả: Thomas A. Pugel
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 79.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng
      Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
      Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 668.50 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Global development finance building coalitions for effective development finance
      Global development finance building coalitions for effective development finance

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
East Asia: recovery and beyond
      East Asia: recovery and beyond

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies
      The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies

Tác giả: Geoffrey Whittington
Ajit Singh
Victoria Saporta
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 443.31 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value
      M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value

Tác giả: Robert J. Borghese
Paul F. Bourgese
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Money, Credit and Capital
      Money, Credit and Capital

Tác giả: James Tobin
Stephen S. Golub
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Portfolio management: theory and application
      Portfolio management: theory and application

Tác giả: James L. Farrell
Walter J. Reinhart
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
School finance: A policy perspective
      School finance: A policy perspective

Tác giả: Allan R. Odden
Lawrence O. Picus
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.01 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamental financial accounting concepts
      Fundamental financial accounting concepts

Tác giả: Frances M. McNair
Edward E. Milam
Thomas P. Edmonds
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 46.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Finance and investment using the wall street journal
      Finance and investment using the wall street journal

Tác giả: Peter R. Crabb
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pricing finacial instruments: the finite difference method
      Pricing finacial instruments: the finite difference method

Tác giả: Domingo Javella
Curt Randall
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.07 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính
      Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
306 sơ đồ kế toán
      306 sơ đồ kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
315 tình huống kế toán tài chính
      315 tình huống kế toán tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Ngọc Dung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp
      Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp

Tác giả: Hoàng Hoa
Bảo Thái
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 49.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
      Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Xuân Lực
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.25 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
      Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Huy Đoán
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12