Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234
SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian
      SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian

Tác giả: Richard D. Wolff, Stepthen A. Resnick
Nhà xuất bản: The MIT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of macroeconomics
      Principles of macroeconomics

Tác giả: Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.14 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Economics Development
      Economics Development

Tác giả: Micheal P. Todaro
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00045 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng
      SDH/TS 00045 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng

Tác giả: Ngô Đức Du
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa
      Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Đỗ Thị Hà Thương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.25 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Applied international economics
      Applied international economics

Tác giả: W. Charles Sawwer
Nhà xuất bản: Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 52.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International economics
      International economics

Tác giả: Thomas A. Pugel
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 79.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật kinh tế
      Luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình pháp luật kinh tế
      Giáo trình pháp luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Hợp Toàn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 101.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển tường giải kinh tế thị trường xã hội: Phần 2
      Từ điển tường giải kinh tế thị trường xã hội: Phần 2

Tác giả: Viện Quốc tế Konrad Adenauer Stiftung
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển tường giải kinh tế thị trường xã hội: Phần 1
      Từ điển tường giải kinh tế thị trường xã hội: Phần 1

Tác giả: Viện Quốc tế Konrad Adenauer Stiftung
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Kinh tế học: Phần 2
      Từ điển Kinh tế học: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc (chủ biên)
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Kinh tế học: Phần 1
      Từ điển Kinh tế học: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường Nga - Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường Nga - Anh - Việt: Phần 2

Tác giả: Đàm Quang Chiểu
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường Nga - Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường Nga - Anh - Việt: Phần 1

Tác giả: Đàm Quang Chiểu
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển giải nghĩa kinh tế - kinh doanh Anh – Viêt part 2
      Từ điển giải nghĩa kinh tế - kinh doanh Anh – Viêt part 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 48.45 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển giải nghĩa kinh tế - kinh doanh Anh – Viêt part 1
      Từ điển giải nghĩa kinh tế - kinh doanh Anh – Viêt part 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững: Phần 2
      Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1
      Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

Tác giả: Lương Văn Úc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234