Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Thermodynamics for engineers
      Thermodynamics for engineers

Tác giả: Kenneth A. Kroos, Merle C. Potter
Nhà xuất bản: Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 05717-21 - Khai thác động cơ diesel tàu thủy
      PD/VT 05717-21 - Khai thác động cơ diesel tàu thủy

Tác giả: Lương Công Nhớ, Đặng Văn Tuấn
Nhà xuất bản: Nxb Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems
      SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems

Tác giả: Aleksei Tepljakov
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay thợ máy tàu thuỷ
      Sổ tay thợ máy tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks
      Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks

Tác giả: Vinko Jovic
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng môn Máy tàu thủy
      Bài giảng môn Máy tàu thủy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện
      Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện

Tác giả: Trần Thế San
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guide for building and classing floating production installations
      Guide for building and classing floating production installations

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The society of naval architects and marine engineers
      The society of naval architects and marine engineers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guide to ship repair estimates (in man hour)
      Guide to ship repair estimates (in man hour)

Tác giả: Don Butker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ
      Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Lê Văn Vạn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine Boilers
      Marine Boilers

Tác giả: T.T.H. Elanagan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering pratice.Vol. 2,Part 17: Slow speed diesel egnines
      Marine engineering pratice.Vol. 2,Part 17: Slow speed diesel egnines

Tác giả: S.H. Henshall
G.G. Jackson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 2,Part 16: Ship's gear a review of deck machinery
      Marine engineering practice.Vol. 2,Part 16: Ship's gear a review of deck machinery

Tác giả: D.H. Beattie
W.M. Somerville
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 2,Part 11: Corrosion for marine and offshore engineers
      Marine engineering practice.Vol. 2,Part 11: Corrosion for marine and offshore engineers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 742.68 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 8: Marine steam turbines
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 8: Marine steam turbines

Tác giả: R. Coats
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering pratice.Vol. 1,Part 7: Hydraulic power transmission in marine machinery
      Marine engineering pratice.Vol. 1,Part 7: Hydraulic power transmission in marine machinery

Tác giả: C.M. Joy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.88 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 3: Marine medium speed diesel engines
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 3: Marine medium speed diesel engines

Tác giả: S.H. Henshall
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 694.65 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 1: Selection,installation and maintenance of marine compressors
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 1: Selection,installation and maintenance of marine compressors

Tác giả: L. Sterling
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 750.33 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12