Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Diesel engines
      Diesel engines

Tác giả: A.J. Wharton
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engines fuels and lubricants
      Marine engines fuels and lubricants

Tác giả: Claude Ouvrier Buffet
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Questions and answers on the marine diesel engine
      Questions and answers on the marine diesel engine

Tác giả: Stanley G. Christensen
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy
      SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy

Tác giả: Hoàng Xuân Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 366.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: