Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1
      Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1

Tác giả: Arthur G. Erdman
Sridharkota
Geoge N. Sandor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinematics, dynamics and design of machinery
      Kinematics, dynamics and design of machinery

Tác giả: K.J. Waldron
G.L.Kinzel
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: