Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Giáo trình Đồ án thiết kế máy
      Giáo trình Đồ án thiết kế máy

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Đồ án thiết kế máy
      Giáo trình Đồ án thiết kế máy

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1
      Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1

Tác giả: Arthur G. Erdman
Sridharkota
Geoge N. Sandor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: