Khoa Công trình - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678910...>>
Computational modelling in hydraulic and coastal engineering
      Computational modelling in hydraulic and coastal engineering

Tác giả: Christopher G. Koutitas, Panagiotis D. Scarlatos
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 467.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03216-17 - Highway engineering handbook : Building and rehabilitating the infrastructure
      SDH/LT 03216-17 - Highway engineering handbook : Building and rehabilitating the infrastructure

Tác giả: Roger L. Brockenbrough editor
Nhà xuất bản: McGraw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.92 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô
      Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Tác giả: Bùi Xuân Cậy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế đường ô tô -Tập 2
      Thiết kế đường ô tô -Tập 2

Tác giả: Đỗ Bá Chương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế đường ô tô -Tập 1
      Thiết kế đường ô tô -Tập 1

Tác giả: Đỗ Bá Chương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập kỹ thuật điện tử
      Bài tập kỹ thuật điện tử

Tác giả: Đỗ Xuân Thụ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu
      Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu
      Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu

Tác giả: Phạm Huy Chính
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình
      Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình

Tác giả: Phạm Việt Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật thi công công trình hạ tầng
      Giáo trình kỹ thuật thi công công trình hạ tầng

Tác giả: Vũ Văn Thinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 86.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thi công móng trụ mố cầu
      Thi công móng trụ mố cầu

Tác giả: Nguyễn Trâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thi công cầu bê tông cốt thép
      Thi công cầu bê tông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Tiến Oanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sàn bêtông cốt thép toàn khối
      Sàn bêtông cốt thép toàn khối

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT NGÀNH NƯỚC
      MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT NGÀNH NƯỚC

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 74.96 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Máy xây dựng
      Máy xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Máy và thiết bị nâng
      Máy và thiết bị nâng

Tác giả: Trương Quốc Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Máy và thiết bị xây dựng
      Máy và thiết bị xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
      Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

Tác giả: Đoàn Tài Ngọ (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công
      Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công

Tác giả: Nguyễn Đình Thám
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.07 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>