Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY
      PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống tàu
      Hệ thống tàu

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế tàu thủy: Phần 2
      Thiết kế tàu thủy: Phần 2

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế tàu thủy: Phần 1
      Thiết kế tàu thủy: Phần 1

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bố trí tàu thủy
      Bố trí tàu thủy

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.92 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: