Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PM/VT 01381 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 2
      PM/VT 01381 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 2

Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00459 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 1
      PD/VT 00459 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 1

Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Nguyễn Bân, Hồ Văn Bính
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00024 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 3
      PD/VT 00024 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 3

Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Dệt - may Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển Dệt - may Anh - Việt: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.35 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh-Việt: Phần2
      Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh-Việt: Phần2

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh Việt: Phần 1
      Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh Việt: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: