Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Sửa chữa điện ô tô
      Sửa chữa điện ô tô

Tác giả: Trần Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống trang thiết bị thí nghiệm công nghệ cơ khí theo định hướng CAD/CAM/CNC
      Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống trang thiết bị thí nghiệm công nghệ cơ khí theo định hướng CAD/CAM/CNC

Tác giả: Trần Tuấn Anh
Nguyễn Vĩnh Hải
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 757.88 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động
      Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động

Tác giả: Đào Ngọc Biên
Trần Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 349.89 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: