Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
      Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Hồ Mạnh Tuyến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 451.50 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco
      Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco

Tác giả: Lê Văn Quyên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 349.72 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Tác giả: Tăng Hồng Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 305.05 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại
      Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại

Tác giả: Hồ Thị Hương Trà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 474.41 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: